bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Ewidencje i rejestry

Prowadzone ewidencje, rejestry i archiwum:

1. Księga ewidencji
2. Księga uczniów
3. Arkusze ocen
4. Dzienniki lekcyjne
5. Dzienniki zajęć pozalekcyjnych
6. Ewidencja legitymacji szkolnych
7. Ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek
8. Ewidencja zwolnień z wychowania fizycznego
9. Księga uchwał Rady Pedagogicznej
10. Zarządzenia Dyrektora Szkoły
11. Ewidencja druków ścisłego zarachowania
12. Listy pracowników
13. Akta osobowe pracowników
14. Ewidencja urlopowa
15. Ewidencja chorobowa
16. Dokumentacja finansowo-księgowa
17. Księgi inwentarzoweOpublikował: Elżbieta Wertejuk
Publikacja dnia: 02.10.2013
Podpisał: Elżbieta Wertejuk
Dokument z dnia: 02.10.2013
Dokument oglądany razy: 2 284